Rocznica nadania szkole imienia Armii Krajowej
Uroczystosc symbolicznego posadzenia debu katynskiego