Wycieczka dla najlepszych w Parafiadzie - 6 X 2009