Zaduszki poetyckie w kosciele sw.Michala Archaniola - listopad 2009