Wycieczka na Wegry -  SAROSPATAK- HAJDUSZOBOSZLO-DEBRECZYN  - maj 2012