HARMONOGRAM FAKULTETÓW PRZEDEGZAMINACYJNYCH DLA KLAS 3 Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH 2013/2014

Klasa/Termin fakultetów

10.02.2014

17.02.2014

24.02.2014

3.03.2014

10.03.2014

17.03.2014

24.03.2014

31.03.2014

7.04.2014

14.04

3a

Geog 206

Biol 207

Geog 206

Biol 207

Geog 206

Biol 207

Geog 206

Biol 207

Geog 206

Biol 207

Fiz 205

Chem 203

Fiz 205

Chem 203

Fiz 205

Chem 203

Fiz 205

Chem 203

Fiz 205

Chem 203

3b

Geog 11.02

Biol 205

Geog 25.02

Biol 205

Geog 11.02

Biol 205

Geog 25.03

Biol 205

Geog 8.04

Biol 205

Chem 208

Fiz 208

Chem 208

Fiz 208

Chem 208

Fiz 208

Chem 208

Fiz 208

Chem 208

Fiz 208

3c

Fiz 204

Chem 203

Fiz 204

Chem 203

Fiz 204

Chem 203

Fiz 204

Chem 203

Fiz 204

Chem 203

Geog 208

Biol 207

Geog 208

Biol 207

Geog 208

Biol 207

Geog 208

Biol 207

Geog 208

Biol 207

3d

Biol 207

Geog 206

Biol 207

Geog 206

Biol 207

Geog 206

Biol 207

Geog 206

Biol 207

Geog 206

Chem 203

Fiz 204

Chem 203

Fiz 204

Chem 203

Fiz 204

Chem 203

Fiz 204

Chem 203

Fiz 204

3e

Chem 208

Geog 18.02

Chem 208

Geog 4.03

Chem 208

Geog 18.03

Chem 208

Geog 1.04

Chem 208

Geog 15.03

Fiz 204

Biol 205

Fiz 204

Biol 205

Fiz 204

Biol 205

Fiz 204

Biol 205

Fiz 204

Biol 205

3f

Chem 203

Fiz 204

Chem 203

Fiz 204

Chem 203

Fiz 204

Chem 203

Fiz 204

Chem 203

Fiz 204

Biol 207

Geog 206

Biol 207

Geog 206

Biol 207

Geog 206

Biol 207

Geog 206

Biol 207

Geog 206


UWAGA!

Fakultety prowadzą nauczyciele uczący w danej klasie.

Dla klasy 3b i klasy 3e fakultety z geografii odbywają się we wtorki o godz. 8 ( w harmonogramie zamieszczone zostały dokładne daty)