Innowacyjny Projekt
POTRAFI
Ę, WIEM, ZNAM - RADĘ SOBIE DAM
skierowany jest do uczniów wszystkich klas gimnazjum.

Nasze zajęcia mają służyć zdobywaniu i doskonaleniu przez uczniów kompetencji kluczowych, w szczególności:

- umiejętności uczenia się,

- kompetencji społecznych,

- inicjatywności i przedsiębiorczości,

- kreatywności i innowacyjności,

- umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów,

- komunikatywności,

- współpracy i odpowiedzialności.

Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów z wykorzystaniem różnych ciekawych technik jak np. nauka żonglowania, która wpływa na stymulacje mózgu: poprawia koncentrację i synchronizację półkul mózgowych zwiększając efektywność nauki. Podczas warsztatów uczniowie poznają swoje „oprogramowanie" dzięki czemu
w przyszłości będą wiedzieli jak poradzić sobie z różnymi problemami.

Fundamentem naszych warsztatów jest:

- praktyczne ćwiczenie narzędzi kreatywnego myślenia i działania, w tym uczenia się, - współpraca i wspólne uczenie się,

- działanie w warunkach ograniczeń (np. czasu, materiałów),

- rozwijanie umiejętności współpracy zespołowej,

- rozwijanie samowiedzy i pozytywnego obrazu
świata, motywującego do rozwoju.