Podstawowe kierunku polityki oświatowej państwa i zadania wynikające z nadzoru pedagogicznego
do realizacji w szkołach gimnazjalnych w roku szkolnym 2013/14 to:
Zadania ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej
Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów
Zadania ustalone przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Respektowanie norm społecznych
Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole,

W związku z polityką oświatową państwa Gimnazjum nr 8 pozyskało środki na realizację projektu

"Inscenizacja teatralna jako edukacyjna forma przeciwdziałania agresji - projekt
 realizowany w Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie promujący bezpieczeństwo w szkole"


w ramach realizowanego zadania publicznego
Bezpieczna i przyjazna szkoła – projekty upowszechniające i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej szkoły, w szczególności projekty edukacyjne w gimnazjach dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Cele projektu:

 • upowszechnianie działań dotyczących bezpieczeństwa uczniów poprzez promowanie właściwych zachowań tj. aktywne i twórcze spędzanie wolnego czasu, kształtowanie postaw twórczych i karcenie postaw agresji, przemocy, korzystania z używek (papierosy, narkotyki i in.);
   

 • uświadomienie młodzieży jakie zagrożenia może spotkać w codziennym życiu i jak im zapobiegać;
   

 • pokazanie młodzieży jak zachować się asertywnie - umiejętność odmawiania, budowanie właściwych relacji z rówieśnikami;
   

 • nabycie przez uczniów wiedzy nt. szkodliwości palenia papierosów, brania narkotyków i in.;
   

 • kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, bezkonfliktowego rozwiązywania problemów, właściwego budowania więzi i relacji koleżeńskich;
   

 • rozwój osobowy uczniów oraz aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa.


  Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację działań skierowanych do:

  uczniów: organizacja Wojewódzkiego Przeglądu Teatrzyków Profilaktycznych o tematyce profilaktyczno-edukacyjnej, zajęcia z pedagogiem szkolnym, warsztaty tematyczne z nauczycielem, prelekcja policjanta o odpowiedzialności prawnej nieletnich, konkurs plastyczny pn. Moja bezpieczna i przyjazna szkoła,

  nauczycieli: warsztaty tematyczne z uczniem, prelekcja dla nauczycieli i rodziców pt. Rodzice i nauczyciele partnerami w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom,

  rodziców- prelekcja dla nauczycieli i rodziców pt. Rodzice i nauczyciele partnerami w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom.