. ,
   
      ul. Miodowa 6           35-303  Rzeszów         tel/fax 17 7482730     

Strona główna

 

HARMONOGRAM FAKULTETÓW PRZEDEGZAMINACYJNYCH DLA KLAS 3 Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH 2014/2015

Klasa/Termin fakultetów

26.01.

2015

PON

28.01.

 

ŚR

16.02.

 

PON

18.02.

 

ŚR

02.03

 

PON

04.03

 

ŚR

9.03.

 

PON

11.03

 

ŚR

16.03

 

PON

18.03

 

ŚR

23.03

 

PON

25.03

 

ŚR

30.03

 

PON

01.04

 

ŚR

13.03

 

PON

15.04

 

ŚR

3a

 

F

 

G

 

F

 

G

 

F

 

G

 

F

 

G

 

CH

 

B

 

CH

 

B

 

CH

 

B

 

CH

 

B

3b

B

 

G

 

B

 

G

 

B

 

G

 

B

 

G

 

CH

 

F

 

CH

 

F

 

CH

 

F

 

CH

 

F

 

3c

CH

 

F

 

CH

 

F

 

CH

 

F

 

CH

 

F

 

B

 

G

 

B

 

G

 

B

 

G

 

B

 

G

 

3d

G

 

B

 

G

 

B

 

G

 

B

 

G

 

B

 

F

 

CH

 

F

 

CH

 

F

 

CH

 

F

 

CH

 

3e

F

 

CH

 

F

 

CH

 

F

 

CH

 

F

 

CH

 

G

 

B

 

G

 

B

 

G

 

B

 

G

 

B