. ,

Projekt: "Czy w Gimnazjum nr 8 można odkryć wszechświat?"
realizowany w ramach programu grantowego Akademii Orange Fundacji Orange
w roku 2014/2015 edycji pod hasłem „Łączy nas kultura.


Projekt jest realizowany w okresie 5.01.2015 – 31.05.2015 r.
Projekt oparty jest na pomyśle uczniów, pragnących samodzielnie stworzyć obserwatorium astronomiczne i podzielić się dobrymi praktykami „ze spełniania marzeń".

Przeprowadzone będą warsztaty:
- aranżacji wnętrz, kompozycji i projektowania (z plastykiem),
- malarskie z wykorzystaniem graffiti i murale (z plastykiem),
- filmowe z tworzenia, obróbki zdjęć i montażu filmu (z ekspertami),
- tworzenia i prowadzenia bloga (z ekspertem),
- z geografii i astronomii (z ekspertami),
- dziennikarskie - uczniowie przygotują audycję o projekcie (z dziennikarzem).
Zostaną zakupione: materiały plastyczne, luneta, teleskop, komputer z zestawem filmów o kosmosie do stworzenia "Kosmicznego kina szkolnego”.


Cele Projektu:
- uczenie wykorzystywania innowacyjnych narzędzi, metod edukacji kulturalnej i nowych technologii do realizacji własnych projektów naukowych (udział w warsztatach artystycznych, samodzielne stworzenie obserwatorium),
- promocji języka sztuki i kultury wśród uczniów z zainteresowaniami naukami ścisłymi (stworzenie
warsztatów artystycznych adresowanych specjalnie do takich właśnie uczniów),
- tworzenie ogólnodostępnej bazy materiałów z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży poprzez udostępnianie sposobów realizacji Projektu (fotoreportaż, blog udostępniony na Internecie, "Kosmiczne kino szkolne” oraz obserwatorium udostępnione również dla innych szkół w Regionie, audycje radiowe o Projekcie emitowane na Podkarpaciu).

Przewidziano nowatorskie i oryginalne metody i narzędzia dydaktyczne, odkrywcze formy przekazywania wiedzy, niestandardowe formy pracy z uczniami. Współpraca przewidziana w ramach Projektu została tak pomyślana, aby powiązać z Gimnazjum środowisko naukowe, artystyczne i medialne.

Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów z klas I i II, którzy:
- interesują się naukami przyrodniczymi (astronomią, fizyka i geografią),
- wykazują uzdolnienia plastyczne i artystyczne,
- są zainteresowani nowymi mediami, kinem, filmem,
- wykazują kreatywność i lubią dzielić się pomysłami z rówieśnikami.

 

 


BLOG
W galaktyce gm8

HARMONOGRAM MAJ

WYDARZENIA
Partnerzy projektu: