. ,


 

.
      ul. Miodowa 6           35-303  Rzeszów         tel/fax 17 7482730     

Strona główna

Kalendarz  roku szkolnego 2015/2016
Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie

 

   

 

Data

Wydarzenie

1

01-09-2015

Rozpoczęcie roku szkolnego.
Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych o godz. 17.30 

2

14.09.2015

Rada Pedagogiczna - zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego.
Spotkanie z rodzicami uczniów klas II i III-g. 17.30,
spotkanie Rady Rodziców- g.18.30 

3

28-09-2015

Poniedziałek - Święto Parafii połączone z dniem integracji,
wybory do SU

4

30.09.2015

Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka

5

13.10.2015

Święto KEN- audycja

6

14.10.2015

Pasowanie na gimnazjalistę

7

10.11.2015

Akademia z okazji Święta Niepodległości.

8

11.11.2015

Udział w uroczystościach miejskich - Poczet Sztandarowy.

9

23.11.2015

Spotkanie z rodzicami. Klasy I godz.17.00, klasy II  i III godz.18.00.
Baza  projektów edukacyjnych.

10

30.11.2015

Dyskoteka Andrzejkowa

11

4.12.2015

Mikołajki klasowe

12

22.12.2015

Wigilia szkolna

13

22.12.2015

Wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych (do godz. 13.00)  

14

23-31.12.2015

Zimowa przerwa świąteczna

15

6.01.2016

Udział przedstawicieli szkoły, chętnych rodziców w Orszaku 3 Króli.

16

11.01.2016

Finał Wojewódzkiego konkursu Szopek Bożonarodzeniowych.
 Dzień Otwarty dla Rodziców ( godz.17.00-18.00)

17

18 lub 20.01.2016

Termin wprowadzenia ostatecznych ocen do dziennika elektronicznego.

18

22.01.2016

Konferencja klasyfikacyjna.

19

1.02.2016

Plenarne posiedzenie RP.
Spotkanie z rodzicami.
Klasy I-godz.17.00.
 klasy II i III godz.18.00

20

6.02.2016

Przegląd Teatrzyków Obcojęzycznych  

21

8.02.2016

Dyskoteka karnawałowa. Akcja „Pomóżmy zwierzakom”

22

11-12.02.2016

Rekolekcje wielkopostne

23

15-28.02.2016

  Ferie zimowe, obóz narciarsko-snowboardowy

24

1.03.2016

Akademia – Patron Szkoły i Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

25

24-29.03.2016

Wiosenna przerwa świąteczna.

26

8.04.2016

Dni Otwarte dla uczniów klas 6

27

11.04.2016

Spotkanie z rodzicami.
Klasy I- godz.17.00,
klasy 2 i 3 godz.18.00.
(Procedury egzaminu gimnazjalnego).

28

15.04.2016

Rada Pedagogiczna – przygotowanie szkoły do egzaminu gimnazjalnego.

29

18-19-20.04.2016

Egzaminy gimnazjalne.

30

21-22.04.2016

Próbne egzaminy gimnazjalne dla klas I i II

31

29.04.2016

Święto Konstytucji 3 Maja- audycja.

32

3.05.2016

Udział w uroczystościach miejskich - Poczet Sztandarowy.

33

30.05.2016

Termin wystawiania przewidywanych ocen rocznych
z zajęć edukacyjnych i zachowania.
 Spotkanie z rodzicami.
 Klasy I-godz.17.00,
klasy II i III godz.18.00.

34

1.06.2016

Dzień Dziecka połączony z dniem Projektów Edukacyjnych.
Dyskoteka.

35

6-10.06.2016

Tydzień wycieczkowy

36

16.06.2016

Termin wystawiania ostatecznych ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania.

37

17.06.2016

Konferencja klasyfikacyjna.

38

23.06.2016

Uroczyste pożegnanie klas trzecich

39

24.06.2016

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

40

Czerwiec –sierpień 2016

Konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2015/2016

 
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Gimnazjum nr 8
14.10.2015 – Pasowanie na gimnazjalistę
18, 19, 20.04.2016 – egzamin gimnazjalny
2.05, 27.05.2016 – dni wolne pomiędzy dniami świątecznymi a weekendem
01.06.2016 – Dzień Dziecka połączony z dniem projektów edukacyjnych
22.06.2016 – Dzień sportu