Cel główny Projektu
Zwiększenie poziomu wiedzy i zainteresowania
 z zakresu przedsiębiorczości przez 60 uczniów
 z Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie
 w okresie od marca do czerwca w 2016 roku

                          Projekt składa się z 3 części:

    
  Warsztaty kreowania świadomej przedsiębiorczości
 prowadzone przy wykorzystaniu metodyki nauki eksperymentalnej (cykl Kolba). Celem warsztatów będzie zainteresowanie uczniów tematyką przedsiębiorczości i zapoznanie ich z tematyką podstaw funkcjonowania firmy i inwestowania. Warsztaty obejmą najważniejsze tematy związane z przedsiębiorczością prezentowane w sposób interesujący dla grupy docelowej: 1. Od pomysłu do własnego biznesu, 2. Czym jest marka - jak zbudować fundamenty biznesu. 3. Otoczenie firmy - analiza SWOT. 4. Podstawy inwestowania. Podczas warsztatów wykorzystane będą metody aktywizujące i zachęcające uczniów do pracy - case study, praca w grupach, dyskusja.

      
  Warsztaty z wykorzystaniem gry ekonomicznej  prowadzone będzie w oparciu o ekonomiczną grę planszową Cashflow 101. Gra uczy podstaw inwestowania w akcje, biznes i nieruchomości, umieszczając gracza w interaktywnym środowisku pozwalającym na eksperymentowanie z własną strategią. Celem warsztatów jest zapoznanie uczniów w sposób praktyczny z takimi z takimi pojęciami jak zobowiązania, kredyty, pożyczki, stopa zwrotu.

         
Szkolny turniej Cashflow
- ostatnią częścią projektu, niejako podsumowaniem będzie Szkolny Turniej Cashlow, podczas, którego uczniowie w grupach 6-osobowych będą walczyć o zwycięstwo.