. ,

 

.
    ul. Miodowa 6           35-303  Rzeszów         tel/fax 17 7482730     

                


FAKULTETY DLA KLAS 3

w dniach:
 6 -7. 02,      20-21.02,       6-7.03,       20-21.03,       3-4.04

3a

3b

3c

3d

3e

3f

pon

8.00 - 8.45

FIZYKA 204

p. Zawadzki

GEOGRAFIA 206

CHEMIA 205

p. Czopik


CHEMIA 203

p. Kocha
ńska

BIOLOGIA 207

p. Ochyra

pon

08.50 - 09.35

GEOGRAFIA 206, p. Szmigiel

FIZYKA 204

p. Zawadzki

BIOLOGIA 207

p. Ochyra

CHEMIA 205

p. Czopik

MATEM. 208

p. Krauz

CHEMIA 203

p. Kochańska

wt

08.00 - 08.45

CHEMIA 203

p. Kochańska

JĘZ. ANG(innow.)

p. Leszczyńska - Majda

FIZYKA 204

p. Zawadzki

GEOGRAFIA 206

w dniach:
13-14. 02,    27-28.02,    13-14.03,    27-28.03,    10-11.04

3a

3b

3c

3d

3e

3f

pon

8.00 - 8.45

BIOLOGIA 205

p. Czopik

CHEMIA 203

p. Kochańska

FIZYKA 204

p. Zawadzki

GEOGRAFIA 206, p. Szmigiel

pon

08.50 - 09.35

CHEMIA 203

p. Kochańska

BIOLOGIA 205

p. Czopik

GEOGRAFIA 206, p. Szmigiel

FIZYKA 204

p. Zawadzki

BIOLOGIA 207

p. Ochyra

wt

08.00 - 08.45

CHEMIA 203

p. Kochańska

JĘZ. ANG (innow.)

p. Leszczyńska - Majda

BIOLOGIA 205

p. Czopik

GEOGRAFIA 206, p. Szmigiel

FIZYKA 204

p. Zawadzki