Strona główna


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
 

 

Data

Wydarzenie

01.09.2016

Rozpoczęcie roku szkolnego.
Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych o godz. 17.00

12.09.2016


Rada Pedagogiczna - zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego.
 

26.09.2016


Spotkanie z rodzicami uczniów klas II i III - g. 17.00,
spotkanie Rady Rodziców
 

 4

26.09.2016


Dzień Języków Obcych
 

 5

27.09.2016


Utworzenie  Państwa Podziemnego – udział delegacji  w uroczystościach miejskich, koncert pieśni patriotycznych
 

 6

29.09.2016


Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka
 

7

30.09.2016


Święto Parafii połączone z dniem integracji, wybory do SU
 

 8

13.10.2016


Święto KEN- audycja
 

 9

14.10.2016


Pasowanie na gimnazjalistę
 

10 

10.11.2016


Akademia z okazji Święta Niepodległości
 

11

11.11.2016


Udział w uroczystościach miejskich - Poczet Sztandarowy
 

 12

21.11.2016


Spotkanie z rodzicami. Klasy I godz.17.00, klasy II  i III godz.18.00.
Baza  projektów edukacyjnych
 

 13

30.11.2016


Dyskoteka Andrzejkowa
 

 14

06.12.2016


Mikołajki klasowe
 

15

22.12.2016


Wigilia szkolna. Jasełka
 

 16

22.12.2016


Wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych (do godz. 15.00)
 

 17

23-30.12.2016


Zimowa przerwa świąteczna
 

 18

06.01.2017


Udział przedstawicieli szkoły, chętnych rodziców w Orszaku 3 Króli
 

19

09.01.2017


Finał Wojewódzkiego konkursu Szopek Bożonarodzeniowych.
Dzień Otwarty dla Rodziców
 

20

13.01.2017


Termin wprowadzenia ostatecznych ocen do dziennika elektronicznego
 

 21

16- 27.01.2017


Ferie zimowe, obóz narciarsko-snowboardowy
 

 22

02.02.2017


Konferencja klasyfikacyjna
 

23

06.02.2017


Plenarne posiedzenie RP
 

 24

18.02.2017


Przegląd Teatrzyków Obcojęzycznych
 

25

13.02.2017


Spotkanie z rodzicami.
Klasy I - godz.17.00. klasy II i III godz.18.00
 

 26

27.02.2017


Dyskoteka karnawałowa. Akcja „Pomóżmy zwierzakom”
 

 27

01.03.2017


Akademia – Patron Szkoły i Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 

 28

02-03.03.2017


Rekolekcje wielkopostne
 

29

03.04.2017


Spotkanie z rodzicami. Klasy I - godz.17.00, klasy II i III godz.18.00. (Procedury egzaminu gimnazjalnego)
 

30

12.04.2017


Audycja wielkanocna. Rada Pedagogiczna – przygotowanie szkoły do egzaminu gimnazjalnego
 

 31

13-18.04.2017


Wiosenna przerwa świąteczna
 

32 

19-20-21.04.2017


Egzaminy gimnazjalne
 

 33

24-25.04.2017


Próbne egzaminy gimnazjalne dla klas I i II
 

 34

28.04.2017


Święto Konstytucji 3 Maja- audycja

 35

03.05.2017


Udział w uroczystościach miejskich - Poczet Sztandarowy
 

36

26.05.2017


Termin wystawiania przewidywanych ocen rocznych z zajęć edukacyjnych
 i zachowania
 

 37

29-31.05.2017


Wycieczki szkolne
 

 38

01.06.2017


Dzień Dziecka połączony z dniem Projektów Edukacyjnych. Dyskoteka
 

39

02.06.2017


Spotkanie z rodzicami. Klasy I - godz.17.00,
klasy II i III godz.18.00
 

40

14.06.2017


Termin wystawiania ostatecznych ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania
 

41

19.06.2017


Konferencja klasyfikacyjna
 

 42

21.06.2017


Dzień Sportu
 

43

22.06.2017


Wyjście integracyjne z wychowawcami - klasy I, II.

Uroczyste pożegnanie klas trzecich
 

 44

23.06.2017


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 

 45

sierpień 2017


Konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2016/2017
 

Dodatkowo  wyznacza się dni wolne od zajęć dydaktycznych :

1. 31.10.2016- przed Świętem Zmarłych

2. 19-21.04.2017- egzaminy gimnazjalne

3.  2.05. 2017, 1.06.2017- Dzień Dziecka połączony z dniem projektów edukacyjnych

4. 16.06.2017-piątek po świecie Boże Ciało