.
 

       Strona główna      

ZAJĘCIA DODATKOWE
 

HARMONOGRAM  INNOWACJI  I  KÓŁEK ZAINTERESOWAŃ
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
PONIEDZIAŁEK
Godziny Nazwa zajęć Nauczyciel Sala Uwagi
8.50 - 9.35 innowacja j. angielski 1f 2/2 J. Zadorożna s. 104  
  kółko matematyczne M. Ochała s. 107  
14.55 - 15.40 innowacja j. angielski 1c 2/2 J. Zadorożna s. 107 co 2 tygodnie
  kółko j. niemiecki  J. Bukowska s. 104  
  kółko historyczne A. Gołubowicz s. 106  
15.40 - 16.25 chór A. Mitoń s. 4  
WTOREK
Godziny Nazwa zajęć Nauczyciel Sala Uwagi
8.00 - 8.45 innowacja j. hiszpański 1d E. Delgado Gómez s. 203  
  innowacja dziennikarsko-teatralna B. Rubinkiewicz s. 106  
13.15 - 14.00 innowacja j.niemiecki 1c L.Słapińska s.107 co 2 tygodnie
14.05 - 14.50 innowacja z chemii 1f i 1e R. Czopik s. 203 co 2 tygodnie
  innowacja z biologii 1f i 1e R. Czopik s. 207 co 2 tygodnie
  innowacja j. angielski 3d E. Pikus s. 102  
14.05 - 15.30 kółko polonistyczne A. Styka s. 208  
14.50 - 15.35 kółko j. hiszpański P. Sobiegraj s. 109  
  kółko teatralne J. Bryła   okazjonalnie
14.55 - 15.40 innowacja z matematyki 2f A. Woźny s. 205  
  kółko historyczne M. Potera s. 106  
  kółko informatyczne (hardwarowe) M. Biesiadecki s. 103 co 2 tygodnie
  kółko matematyczne B. Walczak s. 206  
ŚRODA
Godziny Nazwa zajęć Nauczyciel Sala Uwagi
8.00 - 8.45 innowacja j. angielski 2c M. Leszczyńska-Majda s. 106  
9.45 - 10.30 innowacja j.angielski 1 d E. Pikus biblioteka  
14.05 - 14.50 kółko j. angielski  B. Bielecka s. 3  
14.55 - 15.40 innowacja j. angielski 1c 1/2 J. Zadorożna s. 104 co 2 tygodnie
  kółko matematyczne A.Krauz s.208  
  kółko geograficzne E. Szmigiel s. 206  
  kółko informatyczne (softwarowe) M. Biesiadecki s. 103  
15.00 - 15.45 kółko chemiczne J. Kochańska s. 203 co 2 tygodnie
CZWARTEK
Godziny Nazwa zajęć Nauczyciel Sala Uwagi
8.00 - 8.45 innowacja j. angielski 3c M. Leszczyńska-Majda s. 106  
  innowacja z matematyki 2a 1/2 A. Krauz s.208  
8.50 - 9.35 innowacja j.angielski 1D E. Pikus biblioteka  
10.35 - 11.20 innowacja j.niemiecki 1c L.Słapińska biblioteka  
13.15 - 14.00 innowacja j. angielski 2c E. Pikus s. 103 co 2 tygodnie
14.05 - 14.50 innowacja j. angielski 2d 2/2 J. Zadorożna s. 3  
  innowacja j. angielski 1f E. Pikus s. 103 co 2 tygodnie
  innowacja z matematyki 1a A. Woźny s. 5  
  kółko matematyczne M. Przybyłowski s. 208  
14.55 - 15.40 kółko fizyczne M. Zawadzki s. 204  
PIĄTEK
Godziny Nazwa zajęć Nauczyciel Sala Uwagi
8.00 - 8.45 innowacja j. angielski 2d 1/2 J. Zadorożna s. 104  
  innowacja j. angielski 2f E. Pikus s. 102/102B co 2 tygodnie
  innowacja z chemii 2e J. Kochańska s. 203 co 2 tygodnie
  innowacja z chemii 3e J. Kochańska s. 203 co 2 tygodnie
  kółko matematyczne 2e M. Ochała s.205 co 2 tygodnie
  kółko matematyczne A. Krauz    
8.50 - 9.35 innowacja z biologii 3e A. Ochyra s. 207 co 2 tygodnie
  innowacja z biologii 2e A. Ochyra s. 207 co 2 tygodnie
  kółko matematyczne 2e M. Ochała s.205 co 2 tygodnie
  innowacja z native speakerem 3d   biblioteka  
13.15 - 14.00 innowacja z native speakerem 1d   s.201  
15.45 - 16.30 kółko biologiczne R. Czopik s. 207  

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
PONIEDZIAŁEK
Godziny Nazwa zajęć Nauczyciel Sala Uwagi
14.05 - 14.50 konsultacje z j. angielskiego B. Bielecka s. 202  
  konsultacje z matematyki A. Woźny s. 205  
14.55 - 15.40 konsultacje z matematyki A. Woźny s. 205  
  konsultacje z j. niemieckiego L. Słapińska s. 107 co 2 tygodnie
         
WTOREK
Godziny Nazwa zajęć Nauczyciel Sala Uwagi
14.05 - 14.50 zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla klas 1 i 2 E. Sak-Grzelczak    
  konsultacje z j. polskiego kl. 1 J. Bryła s. 104  
  konsultacje z j. angielskiego E. Delgado Gómez s. 202  
  konsultacje z historii / WOS-u A. Gołubowicz s. 103 / 206  
14.05 - 15.40 konsultacje z informatyki M. Biesiadecki s. 103 co 2 tygodnie
14.55 - 15.40 konsultacje z fizyki M. Zawadzki s. 204  
  konsultacje z j. polskiego kl. 3 B. Gryczan s. 102  
  konsultacje z j. polskiego kl. 2 B. Rubinkiewicz s. 5  
         
ŚRODA
Godziny Nazwa zajęć Nauczyciel Sala Uwagi
13.15 - 14.00 konsultacje z matematyki kl. 3d B. Walczak biblioteka  po ustaleniu
14.00 - 15.00 konsultacje z fizyki B. Stępkowska    
14.05 - 14.50 konsultacje z matematyki B. Walczak s. 204  co 2 tygodnie
14.55 - 15.40 konsultacje z chemii J. Kochańska s. 203 co 2 tygodnie
  konsultacje z j. niemieckiego J. Bukowska s. 204  
  konsultacje z matematyki B. Walczak s. 205 co 2 tygodnie
         
CZWARTEK
Godziny Nazwa zajęć Nauczyciel Sala Uwagi
8.50 - 9.35 konsultacje z matematyki  A. Krauz s.103  
14.05 - 14.50 konsultacje j. polskiego kl. 1 J. Bryla s. 109  
14.55 - 15.40 konsultacje j. polskiego kl. 3 B. Gryczan s. 206  
  konsultacje z matematyki  M. Przybyłowski s. 208  
  konsultacje z matematyki  M. Ochała s. 205  
15.45 - 16.30 konsultacje z matematyki  M. Ochała s. 205  
  konsultacje z geografii E. Szmigiel s. 206  
         
PIĄTEK
Godziny Nazwa zajęć Nauczyciel Sala Uwagi
14.55 - 15.40 konsultacje z historii / WOS-u M. Potera s. 106  
  konsultacje z biologii R. Czopik s. 207 co 2 tygodnie
15.45 - 16.30 konsultacje z biologii R. Czopik    
  konsultacje z j. niemieckiego J. Bukowska s. 103  
15.40 - 16.30 konsultacje z chemii dla klas 3d,3c,2f,1e  R. Czopik s. 207 raz w miesiącu w drugi piątek miesiąca.


Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów Gimnazjum nr 8
 
W I semestrze roku szkolnego 2016/2017

Rodzaj
zajęć

Dzień
tygodnia

Godziny
 zajęć

 

Prowadzący zajęcia

Jazda na rolkach Wtorek

 

Czwartek15.40 - 17.20

 

15.40 - 17.20

 

Konrad
Tomaka

Piłka siatkowa dziewcząt

 
ŚRODA

 

 

CZWARTEK

 

16.30 - 18.00

 

 

14.00 - 15.30
 


 

Dariusz Polanowski
Monika Ochała


Mirosław Niedzielski


Piłka siatkowa chłopców

 

WTOREK


15.40 – 17.20

 

Piotr  Bojda

Koszykówka
 
Środa

15.00 - 16.30

Mariusz Klimowicz

Piłka nożna

Czwartek

16.00 - 17.30

Dariusz Polanowski

Gimnastyka WTOREK

 

CZWARTEK

15.00 – 16.00

 

15.00 - 16.00

Andrzej Sokołowski
Ścianka wspinaczkowa
 


 


WTOREK

14.00 – 14.50
 
Piotr Bojda

 

Szkolne Koło
PTTK

CZWARTEK 14.00 - 15.00 Danuta Żarek

Zajęcia są otwarte dla wszystkich uczniów gimnazjum
ZAPRASZAMY !


© 2016 www.gm8.resman.pl