. ,

 

.
      ul. Miodowa 6           35-303  Rzeszów         tel/fax 17 7482730     

Strona główna

Kalendarz  roku szkolnego 2014/2015
Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie
 

 

Data

Wydarzenie

1

2014-09-01

Rozpoczęcie roku szkolnego.
Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych o godz. 17.00 

2

2014-09-15

Rada Pedagogiczna - zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego,
Spotkanie z rodzicami uczniów klas II i III-g. 17.30,
spotkanie Rady Rodziców- g.18.30 

3

2014-09-26

Sobota-święto Parafii połączone z dniem integracji, wybory do SU.

4

2014-09-30

Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka

5

2014-10-13

Święto KEN- audycja

6

2014-10-20

Pasowanie na gimnazjalistę

7

2014-11-07

Akademia z okazji Święta Niepodległości.

 

2014-11-11

Udział w uroczystościach miejskich - Poczet Sztandarowy.

8

2014-11-24

Spotkanie z rodzicami. Baza  projektów edukacyjnych.

9

2014-11-27

Dyskoteka Andrzejkowa

10

2014-12-05

Mikołajki klasowe

11

2014-12-19

Wigilia szkolna. Jasełka Bożonarodzeniowe.

12

2014-12-22 do
2015-01-05

Zimowa przerwa świąteczna, udział przedstawicieli szkoły w Orszaku 3 Króli.

13

2015-01-12

Finał Wojewódzkiego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych.
Dzień Otwarty dla Rodziców (godz. 17.00-18.00)

14

2015-01-23

Termin wprowadzenia ostatecznych ocen do dziennika elektronicznego.

16

2015-01-26

Konferencja klasyfikacyjna.

17

2015-02-02-13

Ferie zimowe, obóz narciarsko-snowboardowy.

18

2015-02-16

Dyskoteka karnawałowa. Akcja „Pomóżmy zwierzakom.”

19

2015-02-23-24

Rekolekcje wielkopostne

20

2015-02-23

Plenarna Rada Pedagogiczna, Spotkanie z rodzicami – godz. 17.30

21

2015-02-27

Akademia z okazji Święta Patrona szkoły połączona z Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

22

2015-02-28

Przegląd Teatrzyków Obcojęzycznych.

22

2015-04-02-07

Wiosenna przerwa świąteczna.

24

2015-04-10/13

Dni Otwarte dla uczniów klas 6

25

2015-04-13

Spotkanie z rodzicami – godz.-17.30. (Procedury egzaminu gimnazjalnego).

26

2015-04-20

Rada Pedagogiczna – przygotowanie szkoły do egzaminu gimnazjalnego.

27

2015-04-21-22-23

Egzaminy gimnazjalne.

28

2015-04-24-27-28

Próbne egzaminy gimnazjalne dla klas I i II

29

2015-04-30

Święto Konstytucji 3 Maja- audycja.

30

2015-05-03

Udział w uroczystościach miejskich - Poczet Sztandarowy.

31

2015-05-29

Termin wystawiania przewidywanych ocen rocznych
z zajęć edukacyjnych i zachowania, informacja do rodziców.

 

2015-06-01

Dzień Dziecka połączony z dniem Projektów Edukacyjnych. Dyskoteka.

31

2015-06-02

Spotkanie z rodzicami godz. 17.30 -  
informacja o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania.

33

2015-06-8-12

Tydzień wycieczkowy

34

2015-06-19

Termin wystawiania ostatecznych  ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania.

35

2015-06-22

Konferencja klasyfikacyjna.

36

2015-06-25

Uroczyste pożegnanie klas trzecich

37

2015-06-26

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

38

sierpień 2015

Konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2014/2015