. , 

.
 

.
 
..Grono pedagogiczne Gimnazjum nr 8

Dyrektor Gimnazjum nr 8

mgr Drozdowska Renata –historia, wos, wdżr

Wicedyrektor Gimnazjum nr 8

mgr Ochyra Agnieszka – biologia

Język polski:

mgr Bryła Joanna

mgr Gryczan Barbara

mgr Miller Monika

mgr Rubinkiewicz Barbara

mgr Sak-Grzelczak Ewa

mgr Styka Aleksandra

Język angielski:

mgr Bielecka Blanka

mgr Delgado Gómez Edyta

mgr Leszczyńska-Majda Monika

mgr Pikus Elżbieta

mgr Szuberla Agnieszka

mgr Zadorożna Justyna

Język niemiecki:

mgr Bukowska Jolanta

mgr Słapińska Lidia

Język hiszpański:

mgr Delgado Gómez Edyta

mgr Sobiegraj Paweł

Język francuski:

mgr Bober Agnieszka

Historia, wos:

mgr Gołubowicz Agnieszka

mgr Potera Mariola

Wychowanie fizyczne:

mgr Bojda Piotr

mgr Klimowicz Mariusz

mgr Niedzielski Mirosław

mgr Polanowski Dariusz

mgr Sokołowski Andrzej

mgr Tomaka Konrad

mgr Żarek Danuta

 

Geografia:

mgr Szmigiel Ewa

Biologia:

mgr Czopik Renata

Fizyka:

mgr Stępkowska Barbara

mgr Zawadzki Marcin

Chemia:

mgr Czopik Renata

mgr Kochańska Joanna

Matematyka

mgr Krauz Agnieszka

mgr Ochała Monika

mgr Przybyłowski Mirosław

mgr Walczak Barbara

mgr Woźny Agnieszka

Informatyka:

mgr inż. Biesiadecki Mirosław

mgr Krauz Agnieszka

Zajęcia techniczne:

mgr Walczak Barbara

mgr Woźny Agnieszka

Muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne:

mgr Mitoń Alicja

Religia:

s. Bodziak Agata

ks. mgr Węglowski Łukasz

ks. mgr Domasik Michał

Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Barbara Gryczan

Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Klimowicz Mariusz

Pedagog szkolny:

mgr Jakubek Beata

Biblioteka szkolna:

mgr Lewicka Beata

 

© 2016  Gimnazjum nr 8 im. Armii Krajowej w Rzeszowie  www.gm8.resman.pl