Pierwszy rok istnienia gimnazjum - 1999/2000

Pierwszy rok istnienia gimnazjum - 1999/2000 - rozpoczął się uroczystą Mszą świętą, spotkaniem pierwszoklasistów z wychowawcami, a potem wychowawców z rodzicami. Gimnazjum przy ulicy Miodowej zostało założone z dniem 1 września 1999 r. przez Radę Miasta Rzeszowa. Kierowanie nim powierzono pani dyrektor mgr Aleksandrze Korczyńskiej-Prokop. Naukę rozpoczęło 216 uczniów w ośmiu oddziałach. Wypracowana misją nowej szkoły jest stworzenie środowiska wychowawczego, w którym dziecko będzie mogło rozwijać się wszechstronnie (duchowo, intelektualnie, emocjonalnie i fizycznie) w oparciu o wartości ewangeliczne i patriotyczne w celu osiągnięcia dojrzałości i przygotowania go do podjęcia zadań społecznych, rodzinnych i zawodowych. Działalność wychowawcza obejmuje : poznanie siebie, swojej godności i otoczenia, wychowanie do twórczej działalności, wychowanie moralne, religijne i światopoglądowe oraz wychowanie obywatelskie i patriotyczne.

Pierwszymi imprezami integracyjnymi były : 9 września - "Bieg po zdrowie" i 16 września "Sprzątanie Ś¦wiata".
29 września - Odpust Parafialny W tym dniu wszystkie klasy zmagały się w konkurencjach sportowo-intelektualnych (konkursach : filozoficznym i religijnym oraz sportowych, takich jak : przeciąganie liny chłopców, dziewcząt i beret hiszpański) o puchar ufundowany przez ks. Proboszcza - statuetkę Świętego Michała Archanioła. W atmosferze radości i współzawodnictwa puchar wywalczyła klasa 1e.
21 października - Pasowanie na gimnazjalistę
Warunkiem dopuszczenia do ślubowania były otrzęsiny, którym zostali poddani reprezentanci klas. Po ogłoszeniu werdyktu jury, że wszyscy gimnazjaliści mogą wkroczyć w nowy etap wzrastania, przyrzekli oni rzetelną pracą zasłużyć sobie na miano dobrego Polaka, naśladować patriotyzm, zawsze dbać o dobre imię i honor szkoły, wyrabiać w sobie wrażliwość, odwagę i prawdomówność. Ten uroczysty dzień zakończył się zabawą dyskotekową.
17 października nasza młodzież wędrowała szlakiem przez Prządki i Odrzykoń do Ustrobnej w ramach wyprawy Akcji Katolickiej z naszej parafii.
5 listopada wszystkie klasy obejrzały sztukę pt. "Pan Tadeusz" w kinie "Zorza".
25 listopada uczniowie bawili się na dyskotece andrzejkowej i wróżyli sobie lejąc wosk, ustawiając buty .... .
26 listopada teatr szkolny wystawił "Drugą część Dziadów".
29 listopada odbyły się warsztaty dla rodziców z udziałem wychowawców klas na temat "Aklimatyzacja uczniów w naszej szkole".
6 grudnia Święty Mikołaj ze swoją asystą odwiedził uczniów i nauczycieli i obdarował ich prezentami.
9 grudnia nauczyciele języka polskiego z wielu szkół przybyli do nas na sesję popularno-naukową na temat twórczości J. Słowackiego. Wykłady wygłosili : prof. Dr hab. K. Ożóg, dr A. Krupińska-Łyp i dr R. Magryś
15 grudnia Prezydent Miasta Rzeszowa przyznał stypendium naukowe uczniowi klasy 1e Mariuszowi Witkowskiemu.
16 grudnia odbył się wernisaż zabawek, przytulanek i maskotek.
23 grudnia przeżywaliśmy w rodzinnej atmosferze spotkanie opłatkowe, składając sobie życzenia świąteczne i śpiewając kolędy. Uczniowie łamali się opłatkiem w swoich klasach wraz z wychowawcami.
8 stycznia odbyła się uroczystość podsumowania VII Szkolnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. W konkursie uczestniczyło 38 szkół. Przedstawiono 237 szopek, z których 39 nagrodzono. W dniach od 13 stycznia do 6 lutego prace prezentowane były w Ratuszu.
20 stycznia teatrzyk szkolny wystawił "Jasełka" dla młodzieży naszego gimnazjum.
21 stycznia wszystkie klasy konkurowały w lepieniu największego bałwana, dzięki czemu wokół szkoły stanęło osiem pięknych figur ze śniegu. Największego bałwana ulepiła klasa 1f.
14 lutego w Dniu Zakochanych przeprowadzono konkurs na walentynkową dziewczynę i walentynkowego chłopca.
22 lutego szósta próbna rzeszowska drużyna harcerek "Tęcza" z naszej szkoły świętowała Dzień Myśli
Braterskiej.
28 lutego odbył się II etap Konkursu Wiedzy o Parlamencie, a 1 marca - wewnątrzszkolny konkurs geograficzny.
4 marca rozegrany został w naszej szkole III Parafialny Turniej Szachowy im. Leona XIII Papieża systemem
szwajcarskim w 3 kategoriach wiekowych.
8 marca z okazji Dnia Kobiet chłopcy z klasy 1a zaprezentowali dla pań z naszej szkoły montaż słowno-muzyczny pt.: "Kobieta w muzyce i w literaturze".
Dzień 21 marca został ogłoszony I Dniem Gimnazjalisty pod hasłem "Świat antyczny". Porównywano więc mądrość gimnazjalistów w konkurencjach umysłowych oraz sportowych, takich jak wyścigi rydwanów i lektyk, siłacze, sprawdzenie celności i zręczności. Przedstawiono też modę antyczną. Wszystko to przybliżyło bardziej epokę starożytności. Zwyciężyła klasa 1d.
Kwiecień miesiącem kultury zdrowotnej. Z tej okazji na wszystkich przedmiotach prowadzone były zajęcia na temat: "Miej serce dla serca". 27 kwietnia przeprowadzony został konkurs wiedzy podsumowujący całą akcję.
W dniach 3 i 4 kwietnia odbyły się Rekolekcje Wielkopostne. Oprócz prelekcji księdza rekolekcjonisty zorganizowano spotkania z niewidomym człowiekiem, który starał się uwrażliwić uczniów na problemy ludzi niewidomych. Gimnazjaliści obejrzeli też filmy uczące tolerancji, a także uczyli się śpiewać religijnych
piosenek.
W dniach 10-12 kwietnia odbył się finał Konkursu Wiedzy o Parlamencie dla uczniów szkół podstawowych i średnich województwa podkarpackiego i podlaskiego, w efekcie którego laureatem został uczeń naszego gimnazjum Mariusz Witkowski.
W maju odbyły się też finały wewnątrzszkolnych konkursów : języka niemieckiego i ortograficznego.
23 i 24 maja uczniowie przystąpili do próbnych egzaminów gimnazjalnych z przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych.