.

UCHWAŁY
 RADY  RODZICÓW
GIMNAZJUM NR 8  

rok szkolny 2012/2013


Procedury kontaktów z rodzicami

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2012/13

  Uchwała nr 1

  Uchwała nr 2

 Uchwała nr 3

  Uchwała nr 4

  Uchwała nr 5