Przetarg:
Wymiana instalacji wod.kan. i grzewczej
w Gimnazjum Nr 8 im.Armii Krajowej w Rzeszowie przy ul. Miodowej 6Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wykluczeniu i odrzuceniu ofertTREŚĆ OGŁOSZENIA
 

1. ogłoszenie

2.
siwz

3.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WOD. KAN.

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA CO.

5.
wzór umowy

6.
przedmiar robót

7. FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

Przetarg:
Wymiana instalacji wod.kan. i grzewczej
w Gimnazjum Nr 8 im.Armii Krajowej w Rzeszowie przy ul. Miodowej 6

UNIEWAŻNIENIE  PRZETARGU  
 

ZAŁĄCZNIKI:

1. ogłoszenie

2.
siwz

3.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WOD. KAN.

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA CO.

5.
wzór umowy

6.
przedmiar robót

7.FORMULARZ OFERTY

  KOMPLET   ZAŁĄCZNIKÓW (RAR)