Zapytanie ofertowe:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania „Aktywna szkoła” – rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum nr 8
Zapytanie ofertowe 2/2017

Formularz ofertowy
Protokół otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej_oferty


Przetarg:
Przebudowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie przy ul. Miodowej 6

Zawiadomienie o wykluczeniu i odrzuceniu ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej_oferty


 

Rozstrzygnięty przetarg:
Remont sanitariatów w  Gimnazjum nr 8 im.Armii Krajowej
przy ul.Miodowej 6 w Rzeszowie

ROZSTRZYGNIĘCIE  PRZETARGU    KLIKNIJ!      PLIK rar

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej_oferty


 

Rozstrzygnięty przetarg:
Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 8 im.Armii Krajowej w Rzeszowie przy ul.Miodowej 6