Ania z klasy 3D
w swoim występie podczas
Przeglądu Teatrzyków Obcojęzycznych 2007