Program Comenius
Wizyta w Wilnie   2-8 marzec 2008