.

Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum nr 8


SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW
PRZY GIMNAZJUM NR 8 W RZESZOWIE w roku szkolnym 2015/2016

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW
PRZY GIMNAZJUM NR 8 W RZESZOWIE
ZA ROK SZKOLNY 2015/2016Protokół komisji skrutacyjnej zał. nr 1 _ Rada klasowa

P
rotokół komisji skrutacyjnej zał. nr 2

Protokół z zebrania klasowego rodziców uczniów klasy

Procedury kontaktów z rodzicami