Strona główna

Dokumenty szkolne


STATUT GIMNAZJUM NR 8

Koncepcja Pracy Szkoły

Regulamin Gimnazjum nr 8

Wewnątrzszkolny System Oceniana (WSO)

Wymagania edukacyjne, przedmiotowe systemy oceniania (PSO)

 System Oceniania Zachowania

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją 


Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego