. , 

.
 

.
  
   ....MENU

 Strona główna
 
Dziennik szkolny 
 Podział godzin
 Zdjęcia
 Video
 Sukcesy
 
Koła i kluby
 
Sport

 O szkole
 Mapa dojazdu
 
Linki
 
Dla szóstoklasistów
 
Kontakt
.

 SZKOŁA

 Dyrektor
 
Wicedyrektor
 
Grono pedagogiczne
 Samorząd uczniowski
 
Godziny pracy
 
Patron
 
Kalendarz imprez
 
Tradycje szkolne
 
Dokumenty
 
Programy
 
Organizacje
 
Stowarzyszenia
 
Koła zainteresowań
 
Konkursy
 
Biblioteka
 
Kronika
 
Pracownicy szkoły
 
Publikacje
 
Rzeszów
    UCZNIOWIE

 Samorząd uczniowski

 
Klasy
 
Zajęcia dodatkowe
 
Konsultacje
 
Fakultety
 
Wymagania
 
Osiągnięcia
 
Złoty absolwent
 
Podręczniki
    RODZICE
 Rada Rodziców
 
Regulamin Rady Rodziców
 
Dokumentacja
 
Wywiadówki
- ważne daty
 

Grono pedagogiczne Gimnazjum nr 8

Dyrektor Gimnazjum nr 8

mgr Drozdowska Renata –historia, wos, wdżr

Wicedyrektor Gimnazjum nr 8

mgr Bukowska Jolanta – język niemiecki

Matematyka

mgr Blajer Grażyna

mgr Krauz Agnieszka

mgr Ochała Magdalena

mgr Przybyłowski Mirosław

mgr Woźny Agnieszka

Informatyka:

mgr Biesiadecki Mirosław

mgr Kopyt Barbara

mgr Krauz Agnieszka

mgr Woźny Agnieszka

Chemia:

mgr Czopik Renata

mgr Kochańska Joanna

Fizyka:

mgr Matuszkiewicz Małgorzata

mgr Zawadzki Marcin


Biologia:

mgr Czopik Renata

mgr Ochyra Agnieszka

Geografia:

mgr Kinal Bogusław

mgr Szmigiel Ewa

Język polski:

mgr Bryła Joanna

mgr Gryczan Barbara

mgr Miller Monika

mgr Rubinkiewicz Barbara

mgr Sak-Grzelczak Ewa

Język angielski:

mgr Delgado Gómez Edyta

mgr Leszczyńska-Majda Monika

mgr Pikus Elżbieta

mgr Sołga-Łuszcz Renata

mgr Szuberla Agnieszka

mgr Zadorożna Justyna

Język niemiecki:

mgr Słapińska Lidia

Język hiszpański:

mgr Delgado Gómez Edyta

mgr Sobiegraj Paweł

Język francuski:

mgr Medygrał Dominika

Historia, wos, wdżr:

mgr Gołubowicz Agnieszka

mgr Potera Mariola

Wychowanie fizyczne:

mgr Bojda Piotr

mgr Klimowicz Mariusz

mgr Niedzielski Mirosław

mgr Przybyłowski Mirosław

mgr Tomaka Konrad

mgr Żarek Danuta

mgr Żarkowski Tomasz

mgr Żyradzki Grzegorz

Zajęcia techniczne:

mgr Buczko Dorota

mgr Kopyt Barbara

mgr Woźny Agnieszka

Muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne:

mgr Mitoń Alicja

Religia:

ks. mgr Stawarz Krzysztof

ks. mgr Szetela Michał

Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Klimowicz Mariusz

Pedagog szkolny:

mgr Jakubek Beata

Biblioteka szkolna:

mgr Lewicka Beata

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014  Gimnazjum nr 8 im. Armii Krajowej w Rzeszowie  www.gm8.resman.pl