ul. Miodowa 6     35-303  Rzeszów   tel/fax 017 7482730                        
Strona główna
O szkole
Mapa dojazdu
Zdjęcia
Video
Sukcesy
Koła i kluby
Sport
Dziennik elektroniczny
Podział godzin
Linki
Dla szóstoklasistów
Dyrektor
Wicedyrektor
Grono pedagogiczne
Godziny pracy
Patron
Kalendarz imprez
Tradycje szkolne
Dokumenty
Programy
Organizacje
Stowarzyszenia
Koła zainteresowań
Konkursy
Biblioteka
Kronika
Pracownicy szkoły
Publikacje
Rzeszów
Strony klasowe
Plan lekcji
Klasy
Zajęcia dodatkowe
Konsultacje
Fakultety
Wymagania
Osiągnięcia
Złoty absolwent
Podręczniki
Rada Rodziców
Regulamin RR
Dokumentacja
Wywiadówki

 

 

 

Dużo się w naszej szkole dzieje, podejmowanych jest wiele przedsięwzięć. Stały się one wręcz tradycją – ceremoniałem szkolnym. Oto kilka z nich w kolejności ich występowania, zgodnie ze szkolnym kalendarzem:

 1. Obchody dnia patrona parafii Św. Michała Archanioła – Parafiada,

 2. Gimnazjada szachowa,

 3. Zaduszki poetyckie,

 4. Przegląd Teatrzyków Obcojęzycznych,

 5. Poranek kolęd połączony z jasełkami i klasowymi wigiliami,

 6. Wojewódzki Konkurs i Pokonkursowa Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych,

 7. Dzień Gimnazjalisty.

 8. Dzień Ziemi

 9. Dzień Patrona naszego Gimnazjum

 10. Akcje charytatywne

Obchody dnia patrona parafii Św. Michała Archanioła – Parafiada

W tradycję naszej szkoły mocno wpisała się uroczystość związana z dniem odpustu parafialnego. Figuruje u nas jako „Parafiada” i odbywa się co roku 29 września.

 Dzień ten rozpoczynamy uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Michała Archanioła (na terenie parafii znajduje się nasze gimnazjum), następnie odbywają się konkursy religijne i zawody sportowe, w których uczniowie biorą udział indywidualnie i zespołowo. Poszczególne klasy rywalizują o statuetkę Św. Michała, która jest nagrodą przechodnią. Patron i dobry duch całego przedsięwzięcia czuwa nad nami i „załatwia” nam pogodę, bez której nie byłoby możliwe odbycie zawodów sportowych.
 

Gimnazjada szachowa

Bardzo prężnie działa w naszej szkolnej rodzince KSM, który wraz z Klubem Sportowym “Michael” działającym przy parafii Św. Michała Archanioła jest współorganizatorem ważnej imprezy o zasięgu wojewódzkim. Już od 7 lat w listopadzie organizują w Gimnazjum nr 8 drużynowy turniej szachowy “Gimnazjada Szachowa im Leona XIII Papieża”. O puchar przechodni Dyrektora Gimnazjum walczą 3-osobowe drużyny. Okazję do zaprezentowania swoich tęgich głów mają uczniowie gimnazjów z terenu Podkarpacia. Na turniej przyjeżdża około 50 – 60 najlepszych szachistów z całego województwa podkarpackiego. Każda drużyna rozgrywa 7 partii w systemie szwajcarskim. Oprócz zwycięskiej drużyny, nagrody otrzymują najlepsi zawodnicy na pierwszej, drugiej i trzeciej szachownicy, a wszyscy uczestnicy turnieju pamiątkowe dyplomy.

Celem turnieju jest wspieranie działań popularyzujących grę w szachy wśród młodzieży gimnazjalistów, bo przecież szachy kształcą i rozwijają myślenie logiczne, koncentrację uwagi, podejmowanie decyzji i pracę w zespole.

Zawody te są profesjonalnie zorganizowane i przeprowadzone, czego dowodem są niezliczone pochwały uczestników turnieju, ich opiekunów oraz osób fachowo zajmujących się szachami

Zaduszki poetyckie

Listopad w naszej chrześcijańskiej tradycji poświęcony jest zmarłym. Wspominamy bliskich, którzy odeszli, rozmyślamy o śmierci i przemijaniu. Od lat przypominamy w “Zaduszkach poetyckich”, tych którzy odeszli – wielkich Polaków oraz tych, którzy pochodzili z naszego środowiska, bardzo nam bliskich – Nauczycieli, kolegów. Staramy się poprzez montaż słowno – muzyczny, przygotowywany przez kółko teatralne “ocalić od zapomnienia” wszystkich tych, którzy odeszli w ostatnim czasie. Dzięki życzliwości księdza proboszcza, który na listopadowy wieczór poetycki udostępnia nam Kościół, możemy uwrażliwiać i wzruszać nie tylko uczniów i nauczycieli, ale dużo szerszą grupę ludzi. Nasze “zaduszki” wpisują się zatem w tradycję lokalnego środowiska.

Przegląd Teatrzyków Obcojęzycznych

Już od sześciu lat “Przegląd teatrzyków obcojęzycznych” wpisuje się w konkursową mapę województwa podkarpackiego. Świadczy to, że nasza impreza jest potrzebna, a założone przez nas – organizatorów – cele są spełniane. Przypomnijmy je. Spotykamy się by 

 • upowszechniać wśród młodzieży gimnazjalnej znajomość języków obcych i literatury obcojęzycznej

 • rozwijać zainteresowania teatralne

 • uwrażliwiać na piękno 

 • realizować nowe możliwości edukacyjne w zakresie nauczania języków obcych

 •  doskonalić ich znajomość

Nasz przegląd jest imprezą, która dostarcza niezapomnianych wrażeń. Zakłada także rywalizację zespołów teatralnych, co odbywa się pod okiem sprawnego jury. Wystawiane sztuki są prezentowane w wielu językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim i francuskim. Cała impreza została objęta patronatem Prezydenta Rzeszowa, Polskiego Radia, Instytutu Goethego w Krakowie. Zwycięskie zespoły otrzymują cenne nagrody.

 Poranek kolęd połączony z jasełkami i klasowymi wigiliami

Jak przystało na szkolną Rodzinę z wielkim pietyzmem obchodzimy najbardziej rodzinne z wszystkich świąt – Boże Narodzenie. Taką niezwykle rodzinną, pełną ciepła i miłości atmosferę staramy się stworzyć w naszej szkolnej rodzinie i by zaczęła działać magia tych świąt w ostatnim dniu nauki (przed świętami) przygotowujemy Poranek kolęd. Cała społeczność szkolna dzieli się na dwie grupy. Podczas, gdy pierwsza na sali gimnastycznej ogląda przygotowane przez teatrzyk szkolny Jasełka i wspólnie śpiewa kolędy, druga w salach lekcyjnych w klasowym gronie, wraz z wychowawcą odbywa wigilię. Jak na tę okazję przystało jest dzielenie się opłatkiem śpiewanie kolęd, składanie sobie życzeń. Po upływie określonego czasu następuje zmiana grup.

Poczucie wspólnoty – tak chyba najkrócej można określić ten świąteczny czas.

Wojewódzki Konkurs i Pokonkursowa Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych

Ten magiczny, świąteczny okres staramy się przedłużyć, a sprzyja temu organizowanie Wojewódzkiego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych, który odbywa się już od 14 lat. Impreza ma obecnie zasięg wojewódzki, ale wszystko zaczęło się od pewnej wywiadówki, na której uczniowie zaprezentowali rodzicom wykonane pod okiem nauczycielki techniki szopki. Początkowo konkurs wewnątrzszkolny, stopniowo rozrastał się przybywało szkół biorących w nim udział, a skromne możliwości lokalowe zmusiły organizatora do ograniczenia ilości prac do 5 z jednej placówki (a było ich w niektórych latach ponad 400)

Konkurs szopek wpisał się w koloryt środowiska, gdyż dla mieszkańców nie tylko osiedla ale całej społeczności grodu nad Wisłokiem udostępniona jest przez dwa dni wystawa pokonkursowa. Nagrodzone prace można oglądać także w sali wystawowej rzeszowskiego ratusza. Szopkowa impreza zatoczyła szeroki krąg, stała się ważnym elementem kulturowym naszej małej ojczyzny – ma swoje szopki Kraków, z których słynie, ale ma też i Rzeszów. Warto wspomnieć również o tym, że celowe są działania wpisywania się w tradycję naszego regionu, gdyż wykonywane szopki mogą zawierać charakterystyczne elementy architektoniczne, kulturowe i regionalne. Niezwykle ważny jest także fakt, że szopka może być dziełem całej rodziny, co wyzwala nie tylko inspirujący efekt, ale umożliwia wspólnotę – dziadków, rodziców dzieci, której tak bardzo brakuje w dzisiejszym zabieganym i zmaterializowanym świecie. Szopki to prawdziwe arcydziełka, wykonane różnymi technikami i z rozmaitych materiałów – papieru, drewna, masy solnej a nawet pachnącego piernika.

Patronat nad całym przedsięwzięciem od wielu lat obejmuje Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej, a sponsorami, fundującymi atrakcyjne nagrody są między innymi: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Proboszcz parafii Św. Michała, Rada Osiedla Mieszka I, Cukiernia “Rak – Orłowski”.

Dzień Gimnazjalisty

W naszym gimnazjum 21 marzec to “Dzień Gimnazjalisty”organizowany przez Szkolny Klub Europejczyka. W wielu szkołach w tym dniu uczniowie opuszczają lekcje świętując “Dzień wagarowicza”, a u nas frekwencja 100%. A to za przyczyną ciekawej oferty konkursów angażujących całą społeczność szkolną.

I tak od kilku lat każdy Dzień Gimnazjalisty jest obchodzony pod swoim niepowtarzalnym hasłem np.: “Dzień Wiosny w Europie”, “Dzień brytyjski w naszej szkole”, “Kocham kino”.oszczególne klasy rywalizują ze sobą w wcześniej wybranych lub wylosowanych kategoriach. Niezapomniane zostaną prezentacje strojów krajów UE, pokazy tańców: walca angielskiego, foxtrota, smak oryginalnych potraw poszczególnych krajów, charakterystyczne scenki z znanych i lubianych filmów. W naszym szkolnym “archiwum” pozostaną różnorodne plakaty, foldery reklamujące dany kraj, flagi krajów UE a przede wszystkim zdjęcia, które oddają fantastyczny klimat poszczególny Dni Gimnazjalisty.

I chyba to co najcenniejsze: już po rozdaniu nagród młodzież pyta pod jakim hasłem odbędzie się Dzień Gimnazjalisty w roku następnym. Na pytanie dlaczego o to pytają - odpowiadają: było fajnie to raz, a po drugie chcemy się jeszcze lepiej przygotować za rok.

 

Dzień Ziemi

Co roku w kwietniu bardzo uroczyście obchodzimy “Dzień Ziemi". Wtedy właśnie realizowane są liczne projekty edukacyjne m.in. “Odżywianie pod lupą” , “Woda źródłem życia”, “Stop! Degradacji środowiska”.”

Założeniem tych akcji jest udział nauczycieli wszystkich przedmiotów, którzy mają za zadanie przygotowanie scenariuszy , a następnie przeprowadzenie według nich lekcji , tematycznie związanej z projektem.

We wszystkich projektach ujęte są liczne konkursy indywidualne i klasowe , związane z tematem przewodnim. Szkolny EKOTEATR przygotowuje inscenizacje o tematyce ekologicznej.

Wszystkie działania w ramach każdej akcji stanowiły zgraną całość tematyczną , nawet nagrody dla zwycięzców dobrane były odpowiednio do tematyki akcji.

Co roku uczniowie uczestniczą w jarmarkach ekologicznych “SOS dla Ziemi”, organizowanych przez Związek Komunalny “Wisłok”. Udział nasz zawsze poprzedzony jest przygotowaniem odpowiednich , ciekawych “ekologicznych” strojów , transparentów z hasłami o treściach promujących ochronę naszej planety czy przygotowaniami do wzięcia udziału w licznych konkursach.

Udział w happeningach ma na celu: popularyzację idei recyklingu odpadów , zaangażowanie młodzieży ochronę środowiska oraz propagowanie zdrowego i pro środowiskowego trybu życia

Dzień Patrona naszego Gimnazjum

Nasze gimnazjum za patrona szkoły obrało Armię Krajową.odbywający się corocznie "Dzień Patrona" w maju dostarcza całej społeczności szkolnej niezapomnianych wzruszeń i głębokich patriotycznych uczuć. Utwierdza nas w przekonaniu, że nie wolno zapomnieć o wszystkich bezimiennych bohaterach, gdyż mamy moralny obowiązek pamiętać. Z wielkim pietyzmem i szacunkiem odnosimy się do wszystkich żyjących żołnierzy AK, którzy z wielkim wzruszeniem uczestniczą w wszystkich szkolnych uroczystościach patriotycznych (na które ich zapraszamy). Są oni gośćmi na lekcjach godzin wychowawczych, gdyż ich wspomnienia to prawdziwie żywa lekcja historii.

Wybór imienia dla szkoły jest decyzją świadomą i bardzo ważną, gdyż zobowiązuje. W programie wychowawczym duży nacisk kładziemy na kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych uczniów. Jest to szczególnie istotne w dzisiejszej rzeczywistości. Jesteśmy bowiem pokoleniem, które nie musiało przeżywać koszmaru wojny. To nam nakazuje nie zapominać o żołnierzach Armii Krajowej, którzy przelewali krew, by ten pokój obecnie mógł trwać.

Akcje charytatywne

Nasza prezentacja to zaledwie wycinek tego, co dzieje się w szkole, a dzieje się dużo. Uczniowie starają się włączać w szkolne życie, angażować w organizowane imprezy i akcje, w tym także charytatywne.

Tradycją już stało się organizowanie przez szkolne koło Caritas i KSM dochodowej dyskoteki andrzejkowej na której sprzedawane są ciasta pieczone przez uczniów w ramach akcji “Pomóżmy Świętemu Mikołajowi”. Za zebrane zyski kupujemy prezenty mikołajkowe dla dzieci z Domu Dziecka.

W okresie postu cała szkoła maluje pisanki i wykonuje inne ozdoby wielkanocne, które następnie są sprzedawane przy kościele parafialnym. Zyski przeznaczamy na cele charytatywne, np. na dofinansowanie aparatu słuchowego jednej z koleżanek, czy bardzo drogiej operacji innej dziewczynki lub też wycieczki uczniów z ubogich rodzin. Dwukrotnie już przeznaczyliśmy zyski z naszych akcji dla ubogich dzieci na misjach zagranicznych. Przez dwa lata opiekowaliśmy się niewidomą panią pomagając jej w pracach domowych i robiąc jej zakupy.

Organizowaliśmy też zbiórki odzieży używanej oraz używanych podręczników, z których korzystali uczniowie nie tylko naszej szkoły, ale też szkoły szpitalnej.

Systematycznie odwiedzamy chorych w hospicjum z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Dnia Chorego wręczając im samodzielnie wykonane upominki.

Począwszy od 2000 roku organizowana jest w naszym gimnazjum akcja: “Pomóżmy zwierzakom”, których zasadniczymi celami są: wyrobienie wśród uczniów wrażliwości na los zwierząt oraz aktywne zaangażowanie się w pomoc schronisku Kundelek w Zaczerniu.

W ramach tej akcji:

 • zbieramy karmę dla psów i kotów , garnki , koce , miski i inne psie i kocie akcesoria,

 • zbieramy pieniądze do specjalnych puszek

 • wykonujemy gazetki tematyczne , przygotowujemy audycje radiowe okazji “Światowego Dnia Zwierząt”

 • odwiedzamy przytulisko , zawożąc tam wszystko to, co udało nam się zebrać w czasie akcji

 • organizujemy konkurs na klasę , która najlepiej ze wszystkich zaangażuje się w pomoc schronisku

 • organizujemy liczne konkursy m. in. plastyczne , literackie , quiz zoologiczny “W świecie zwierząt” , konkurs na kartkę z kalendarza lub kalendarz , przedstawiający pozytywny stosunek człowieka do zwierząt czy konkurs polegający na wypracowaniu przez uczniów całej klasy “praw zwierząt”

 • organizujemy spotkania z panią prezes Zarządu Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt – Jadwigą Wcisło

Co roku jesteśmy zapraszani na podsumowanie akcji , które często uświetniamy piosenkami o tematyce “zoologicznej”, napisanymi , a następnie wykonywanymi przez uczniów naszego gimnazjum

Za to wszystko, co robimy dla czworonogów co roku otrzymujemy podziękowania.

Nasza placówka chce uwrażliwiać wychowanków, tak, by innym było z nimi dobrze i byśmy zasłużyli sobie na miano dobrej szkoły.

Gimnazjum (a lower secondary school) has been a compulsory school for students aged 13 - 15 since 1999. There are three classes (1-3) in this type of school. Nowadays 341 students, in 13 different classes, attend our school The classes in our school start at 8 a.m. and finish at 2 p.m. every day. 33 qualified teachers are employed in our school. Although the school building is not large, a friendly and homely atmosphere prevails in it. There is a possibility of using the school canteen. Our students learn foreign languages (English and German) at different levels. Students with learning difficulties can attend free extra lessons from all the subjects taught in our school every week. The school provides students with a possibility of joining various classes, clubs and groups free of charge. For example dance clubs, maths clubs, foreign languages clubs, theatre groups, a club for amateur photographers, art classes and regional clubs. There is also a school cabaret, a Euroclub, an ecologist’s club, a young mathematician club and an Internet café. Students can take part in sports, leisure-time and recreational activities. Various school trips, campfires and school events are organised every year. For example a Foreign Language Theatre Contest, a Christmas Crib Contest, a Chess Tournament, sports tournaments and inaugural meetings for first class students. In order to ensure the cooperation between our school and our students’ parents, the parents-teacher meetings or open days are held every month. The democratically chosen students’ union organises discos, a student’s day and a sport day. The school has been cooperating with different organisations, such as a group of AK soldiers, a veterans’ house and an orphanage.

 © 2008 www.gm8.resman.pl